ผ่าน เพลงใหม่ล่าสุดของ Paradox แฟนๆที่ชื่นชอบ Paradox เตรียมฟังเพลง ผ่าน ที่อยู่ในอัลบั้ม Daydreamer เร็วๆ นี้แน่นอน รอฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ผ่าน Paradox อัลบั้ม Daydreamer ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ผ่าน Paradox การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเลิร์นนิง ปัจจุบันบริษัทหลายๆบริษัทได้ใช้ระบบนี้โดยระบบการเรียนผ่านออนไลน์นี้มีหลายหลักสูตร เพื่อเป็นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะแก่พนักงานในบริษัท ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยลายๆแห่งได้นำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนทมาใช้ โดยกำหนดแต่ละหลักสูตร ตามโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น มีทั้งระบบการเรียนแบบทางไกลสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ และสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนได้ ผ่าน Paradox หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ผ่าน สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ผ่าน Paradox ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements